Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Uzmanību! Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

SIA Jelgavas pilsētas slimnīca ir sagatavojusi aptaujas anketu par saņemto stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti slimnīcā un vēlas saņemt pacientu viedokli par slimnīcā pavadīto laiku. Slimnīcai ir svarīgi, lai sniegtie pakalpojumi būtu uz pacientu vērsti, kvalitatīvi un droši veselības aprūpes pakalpojumi.

Sniegtās atbildes, ieteikumi un sūdzības palīdzēs veikt nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus slimnīcas darbībā, kā arī veikt pacientu apmierinātības mērījumus, lai varētu tos ietekmēt nākotnē. Anketas ir pilnībā anonīmas un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, lai rūpētos par pacientu aprūpes kvalitātes un drošība uzlabošanos, kā arī, lai slimnīcas rīcībā būtu aktuālākā informācija par pacientu viedokli, kas balstīts personīgā pieredzē. Anketas lūgums aizpildīt tos pacientus, kas ārstējušies slimnīcā (stacionārā) pēdējo 12 mēnešu laikā.

Aptauju ir iespējāms aizpildīt uzspiežot šeit vai uz šī linka: https://forms.gle/45wiPk3DdSTUNN8w7

Click to listen highlighted text!