Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Siemens jaunas rentgena spuldze

Home / Iepirkumi / Siemens jaunas rentgena spuldze
Procedūras uzsākšanas datums  25.06.2019
Līguma priekšmets  Siemens jaunas rentgena spuldzes OPTITOP 150/40/80HC-100 iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs  JPS 2019/5SP
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  01.07.2019, plkst.15:00
Piegādātāja nosaukums  Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle
Līgumcena EUR (bez PVN)  21 505.00
Noslēgtais līgums PDF versijā
Iepirkuma dokumentācija  Ziņojums
Iepirkuma kontaktpersona  Inese Rīdere
e-pasts: inese.ridere@jpslimnica.lv , tālr. 63030168
Click to listen highlighted text!