Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Radioloģiskās diagnostikas nodaļas gaiteņa remonts

Home / Iepirkumi / Radioloģiskās diagnostikas nodaļas gaiteņa remonts
Procedūras uzsākšanas datums  21.10.2014
Līguma priekšmets  Radioloģiskās diagnostikas nodaļas gaiteņa remonts (iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas otro punktu)
Iepirkuma identifikācijas numurs  JPS 2014/16
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  līdz 2014.gada 29.oktobrim, plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums  SIA “LC būve”, reģ.nr.40003038782
Līgumcena EUR (bez PVN)  EUR 20852,00
Iepirkuma dokumentācija  Procedūras pamatojums
Iepirkuma kontaktpersona  par nolikumu – I. Rīdere, tālrunis: 63030188, fakss: 63030100, e-pasts: jurists@jpslimnica.lv
 par tehnisko specifikāciju – A.Sņegovs, tālrunis: 63030104, e-pasts: jelgslim.inzenieris@apollo.lv
Click to listen highlighted text!