Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Rekvizīti

Home / Rekvizīti

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”
Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002
Reģ. Nr. LV41703007038
A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58 UNLA 0008 0005 0020 3

Click to listen highlighted text!