Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Publiskojamā informācija

Home / Publiskojamā informācija

 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi JPS Darbibas planu matrica 2014-2015
JPS Darbibas planu matrica 2015-2016
JPS Darbibas planu matrica 2016-2017
JPS Darbibas planu matrica 2017-2018
JPS Darbibas planu matrica 2018-2019
JPS Darbibas planu matrica 2019-2020
JPS Darbibas planu matrica 2020-2021
JPS Darbibas planu matrica 2022-2023
JPS Darbibas planu matrica 2023-2024
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2015
REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2016
REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2017
REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2018
REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2019
REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2021
REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2022
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas 2015
Iemaksas 2016
Iemaksas 2017
Iemaksas 2018
Iemaksas 2019
Iemaksas 2020
Iemaksas 2021
Iemaksas 2022
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā Valsts finansējuma izlietojumu skatīt gada pārskatā
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
Atalgojuma politikas principi(pielikumi)
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x ceturksnī 2016. gada III ceturksnis
2016. gada II ceturksnis
2016. gada I ceturksnis
2017.gada 3 mēneši
2017.gada 6 mēneši
2017.gada 9 mēneši
2018.gada 3 menesi
2018.gada 6 mēneši
2018.gada 9 mēneši
2019. gada 3 mēneši
2019.gada 6 mēnešiem
2019. gada 9 mēnešiem
2020. gada 3 mēnešiem
2020. gada 6 mēnešiem
2020. gada 9 mēnešiem
2021. gada I ceturksnis
2021. gada 6 mēneši
2021. gada 9 mēneši
2021. gada 12 mēneši
2022. gada 3 mēneši
2022. gada 6 mēneši
2022. gada 9 mēneši
2023. gada 3 mēneši
2023. gada 6 mēneši
2023. gada 9 mēneši
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā 2015.gada pārskats
2016.gada pārskats
2017.gada pārskats
2018.gada pārskats
2019.gada pārskats
2020.gada pārskats
2021.gada pārskats
2022.gada pārskats
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA „ Jelgavas pilsētas slimnīca” ir 100% apmērā Jelgavas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.
SIA „ Jelgavas pilsētas slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā „Struktūra”
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā „Iepirkumi
13. Stratēģija Pastāvīgi Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2023. gadam
14. Informācija par dāvinājumiem Pastāvīgi,
atbilstoši
nepieciešamībai
aktualizējot
Informācija par dāvinājumiem
15. Valdes reglaments Pastāvīgi,
atbilstoši
nepieciešamībai
aktualizējot
SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” valdes reglaments

 

Click to listen highlighted text!