Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.
Infrastruktūras attīstība SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”

Infrastruktūras attīstība SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”

Infrastruktūras attīstība SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas projekts

Infrastruktūras attīstība SIA “Jelgavas pilsētas slimnīcas”

Mērķis:

Stiprināt Jelgavas slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1. Tehnoloģiju iegāde:

1.1.  Medicīnas tehnoloģiju iegāde;

2. Būvniecība:

2.1.  Liftu nomaiņa;
2.2.  Āra pasažieru lifta izbūve;
2.3.  Dīzeļģeneratora uzstādīšana;
2.4.  Ventilācijas un dzesēšanas sistēmas izbūve;

Līgums:

Līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu

Parakstīšanas datums – 22.12.2022.

Līguma Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010

Īstenošanas termiņš – līdz 2026. gada 31. augustam

Līgums:

Kopējais projekta attiecināmais finansējums sastāda EUR 2 393 237, t.sk.:

ANM plāna finansējums – EUR 1 977 882,00;

Nacionālais finansējums – EUR 409 867,88;

Privātais finansējums – EUR 5 487,12.

Click to listen highlighted text!