Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

ERAF 1. kārta

Home / Projekti / ERAF 1. kārta
ERAF 1. kārta

ERAF 1. kārta2010. gadā 22. aprīli SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” noslēdza līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta nosaukums: „Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība Jelgavas pilsētas slimnīcā”.

Projekta ID Nr.: 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/001

Projekta mērķis: uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Zemgales reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, nodrošinot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 2 478 275,00 LVL, tai skaitā:

  • ERAF līdzfinansējums (85%) – 2 106 533,75 LVL;
  • Valsts budžeta līdzfinansējums (13,21%) – 327 380,13 LVL;
  • Saņēmēja līdzfinansējums (1,79%) – 44 361,12 LVL.

Projekta rezultāts: tiks nodrošināta pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, jaunas ēka būvniecība, neiroloģijas nodaļas renovācija un dezinfekcijas un sterilizācijas telpu renovācija.

Click to listen highlighted text!