Jelgavas pilsētas slimnīca

Nosūtīšanas kārtība uz slimnīcu

Lai pacients saņemtu ārstēšanos slimnīcā, ģimenes ārsts vai speciālists:

  • nosūtījumam uz slimnīcu pievieno izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli;
  • kopīgi ar pacientu izvēlas slimnīcu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
  • vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu slimnīcā neatliekamā kārtā, viņš var sniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojumu nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, slimnīca vienojas ar pacientu par iespējamo stacionēšanas laiku un informē par to pacienta ģimenes ārstu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nosūta pacientu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai slimnīcā, nogādājot pacientu tuvākajā slimnīcā, kura atbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm neatliekamās palīdzības sniegšanai.

Ja pacients vēršas slimnīcā pēc savas iniciatīvas, slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtē medicīniskās indikācijas un pieņem lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojums nav sniedzams neatliekamā kārtā, pacientam rakstiski sniedz stacionēšanas atteikumu un informē pacientu par iespēju saņemt nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu.

Pacientu iemaksas slimnīcā

Veselības aprūpes pakalpojumi Pacienta iemaksas apmērs, EUR

 Par ārstēšanos slimnīcā sākot ar otro dienu:

   slimnīcās

10,00

   par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām

7,11

 Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

   datortomogrāfiskie izmeklējumi:

      izmeklējums bez kontrastvielas

14,23

      izmeklējums ar kontrastvielu**

21,34

   kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:

      izmeklējums bez kontrastvielas

28,46

      izmeklējums ar kontrastvielu**

35,57

 Stacionārā par operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām (līdzmaksājums)

31,00

No pacienta iemaksas atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas

Iestāšana stacionārā

Stājoties stacionārā ārstniecības pakalpojumu saņemšanai Jelgavas pilsētas slimnīcā, ir jāzvana uz:

Uzņemšanas nodaļu: + 371 63030120, vai arī uz konkrētas nodaļas telefonu.

Ierodoties uzņemšanas nodaļā, līdzi jābūt ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam, pasei un, ja ir, veselības apdrošināšanas polisei un sociālo grupu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, Trūcīgo apliecībai.

Ja pacientam nav ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma, viņš var saņemt maksas pakalpojumus atbilstoši izstrādātajam Maksas pakalpojumu cenrādim

 

Sazināšanās

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"
Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

E-pasts: jelgslim@apollo.lv
Fakss: 63030100

Reģistratūra (Speciālisti)

karte2

Informācija par medicīnisko datu saņemšanu

info

Informācija donoriem

Dzemdību nodaļa

dzemd1

Personām ar īpašām vajadzībām

personām ar īpašām vajadzībām

Vides pieejamība ir pilnībā nodrošināta