Jelgavas pilsētas slimnīca

Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

JPS Darbības plānu matrica 2014-2015
JPS Darbības plānu matrica 2015-2016
JPS Darbības plānu matrica 2016-2017
JPS Darbības plānu matrica 2017-2018
JPS Darbības plānu matrica 2018-2019

JPS Darbības plānu matrica 2019-2020

JPS Darbības plānu matrica 2020-2021

2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

REZULTATS JPS Darbības plānu matrica 2015
REZULTATS JPS Darbības plānu matrica 2016
REZULTATS JPS Darbības plānu matrica 2017

REZULTATS JPS Darbības plānu matrica 2018

REZULTATS JPS Darbības plānu matrica 2019

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā

Iemaksas 2015

Iemaksas 2016

Iemaksas 2017

Iemaksas 2018

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā Valsts finansējuma izlietojumu skatīt gada pārskatā
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x ceturksnī

2016. gada III ceturksnis
2016. gada II ceturksnis
2016. gada I ceturksnis

2017. gada 3 mēneši

2017. gada 6 mēneši

2017. gada 9 mēneši

2018. gada 3 mēneši

2018. gada 6 mēneši

2018. gada 9 mēneši

2019. gada 3 mēneši

8. Auditēts gada pārskats 1x gadā

2015.gada pārskats

2016.gada pārskats

2017.gada pārskats

2018.gada pārskats

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA „ Jelgavas pilsētas slimnīca” ir 100% apmērā Jelgavas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.
SIA „ Jelgavas pilsētas slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā „Struktūra”
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā „Iepirkumi
 

Sazināšanās

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"
Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

E-pasts: jelgslim@apollo.lv
Fakss: 63030100

Reģistratūra (Speciālisti)

karte2

Informācija par medicīnisko datu saņemšanu

info

Informācija donoriem

Dzemdību nodaļa

dzemd1

Personām ar īpašām vajadzībām

personām ar īpašām vajadzībām

Vides pieejamība ir pilnībā nodrošināta