Jelgavas pilsētas slimnīca

Vesels un drošs

“Vesels un drošs” – interaktīvs atbalsta materiāls par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmskolā un sākumskolā

 

Lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu izpratni par drošību un veselību, Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem "Vesels un drošs” – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā.
Šajā materiālā iekļauts informācijas apkopojums par drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, mācību spēle par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem trīs variantos (vides spēle 5x5 metru laukumā, galda spēle un datorspēle, kas ir adaptēta arī interaktīvajām tāfelēm), kā arī darba lapas.
Metodiskajā materiālā iekļautas būtiskākās tēmas par drošības un veselības jautājumiem. Aktualizēti jautājumi par elektrodrošību, pirmo palīdzību, ugunsdrošību, sadzīves un sporta traumām, brīvā laika pavadīšanu, ceļu satiksmes drošību, darbībām ar datoru un telefonu, drošību internetā, drošību uz ūdens un ledus, drošību augstumā, pārtikas drošību un ķīmiskajām vielām sadzīvē, svešiniekiem un nezināmiem priekšmetiem, kā arī drošību, spēlējoties ar dzīvniekiem.

Izstrādātie materiāli pieejami VISC mājaslapā: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf"

Savukārt interaktīvo datorspēli iespējams izspēlēt sekojošā adresē: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross/index.html

 

Sazināšanās

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"
Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

E-pasts: jelgslim@apollo.lv
Fakss: 63030100

Reģistratūra (Speciālisti)

karte2

Informācija par medicīnisko datu saņemšanu

info

Informācija donoriem

Dzemdību nodaļa

dzemd1

Personām ar īpašām vajadzībām

personām ar īpašām vajadzībām

Vides pieejamība ir pilnībā nodrošināta