Iestāšanās stacionārā

Stājoties stacionārā ārstniecības pakalpojumu saņemšanai Jelgavas pilsētas slimnīcā, ir jāzvana uz:

Uzņemšanas nodaļu:  + 371 63030120, vai arī uz konkrētas nodaļas telefonu.

  • Ierodoties uzņemšanas nodaļā, līdzi jābūt ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam, pasei un, ja ir, veselības apdrošināšanas polisei un sociālo grupu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, Trūcīgo apliecībai.
  • Ja pacientam nav ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma, viņš var saņemt maksas pakalpojumus atbilstoši izstrādātajam Maksas pakalpojumu cenrādim
Font Resize