Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

ERAF 3.kārta

Home / Projekti / ERAF 3.kārta
ERAF 3.kārta
ERAF 3.kārtaERAF 3.kārta

 

Nr.Fonda nosaukums Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)
 1 Atbildīgā iestāde Veselības ministrija
 2 Sadarbības iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 3 Projekta nosaukums Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, renovējot slimnīcas nodaļas
 4 Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/007
 5 Līguma/vienošanās Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/007
 6 Līguma/vienošanās noslēgšanas datums 01.12.2011
 7 Finansējuma saņēmējs SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”
 8 Reģistrācijas Nr. 41703007038
 9 Juridiskā adrese Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

 

 

Projekta aktualitātes

20.07.2011
Projekta pieteikuma iesniegšana.
SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” pēc uzaicinājuma sagatavoja un 2011.gada 14.jūlijā iesniedza projekta iesniegumu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, renovējot slimnīcas nodaļas”. (3.1.5.3.1. apakšaktivitāte „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”).

31.10.2011
Iepirkuma izsludināšana.
2011.gadā 13. oktobrī ERAF projekta ietvaros tika izsludināts atklāts konkurss „Jelgavas pilsētas slimnīcas A un B korpusa no 2.stāva līdz 6.stāvam rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. JPS2011/9 ERAF.
Konkursa rezultātā plānots noslēgt līgumus par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumiem.

05.12.2011
Līguma parakstīšana.
2011.gada 01.decembrī tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, renovējot slimnīcas nodaļas.
Projekta mērķis.
Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Zemgales reģiona iedzīvotājiem, veicot infrastruktūras sakārtošanu, nodrošinot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam.
Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot infrastruktūras attīstību, paredzot jau esošās slimnīcas ēkas iekšējo renovāciju – ķirurģijas, terapijas un dzemdību tipa profilu nodaļās, uzlabojot infrastruktūru, nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanai un personāla darbam, vienlaikus nodrošinot pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 435 563.56 LVL, tai skaitā:
ERAF līdzfinansējums (84,21%) – 1 208 888.06 LVL;
Saņēmēja līdzfinansējums (15,79%) – 226 675.50 LVL.

Projekta aktivitāšu īstenošana ilgums ir 24 mēneši. Projekta aktivitāšu īstenošana tiek uzsākta 2011.gada 01.oktobrī.

01.02.2012
Līguma grozījumu parakstīšana.
2012. gada 30. janvārī tika parakstīti līguma par ES fonda projekta īstenošanu un ES fonda līdzfinansējuma piešķiršanu grozījumi Nr.1.
Pēc grozījumu parakstīšanas projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 435 563.56 LVL, tai skaitā:
ERAF līdzfinansējums (84,21%) – 1 108 888.06 LVL;
Valsts budžeta līdzfinansējums (5,79%) – 83 195.18 LVL;
Saņēmēja līdzfinansējums (10%) – 143 480.32 LVL.

19.03.2012
Līguma parakstīšana.
2012. gada 15. martā SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” parakstīja līgumus par tehniskā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumiem. Līgumi tika parakstīti ar atklāta konkursa „Jelgavas pilsētas slimnīcas A un B korpusa no 2.stāva līdz 6.stāvam rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” uzvārētāju – SIA „OZOLA & BULA arhitektu birojs”.

11.07.2012
2012. gada 11.jūlijā ir izstrādāts tehniskais projekts. SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” gatavo iepirkuma dokumentāciju, lai izsludinātu konkursu par rekonstrukcijas darbiem un būvuzraudzības pakalpojumiem.

17.08.2012
2012. gadā 10. septembrī tika izsludināts atklāts konkurss „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, renovējot slimnīcas nodaļas” identifikācijas Nr. JPS 2012/10 ERAF.

30.11.2012
2012. gadā 28.novembrī tika noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu ar SIA „Būves un būvsistēmas” par kopējo summu Ls 8 344.52 ar PVN.

12.02.2013
Līguma parakstīšana.
2012. gada 03. decembrī SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” parakstīja līgumu par slimnīcas A korpusa rekonstrukciju. Līgums tika parakstīts ar atklāta konkursa „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, renovējot slimnīcas nodaļas” identifikācijas Nr.JPS 2012/10 ERAF uzvārētāju – SIA „LC būve” par kopējo summu 1 195 057,40 LVL (bez PVN).

02.04.2013
Iepirkuma izsludināšana.
2013.gadā 25. martā ERAF projekta ietvaros tika izsludināts atklāts konkurss „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, B korpusa rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. JPS2013/5 ERAF. Konkursa rezultātā plānots noslēgt Jelgavas pilsētas slimnīcas B korpusa rekonstrukcijas līgumu.

01.07.2013
Līguma parakstīšana.
2013.gadā 19. jūnijā SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” parakstīja līgumu par slimnīcas B korpusa rekonstrukciju. Līgums tika parakstīts ar atklāta konkursa „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, B korpusa rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. JPS2013/5 ERAF uzvārētāju – SIA „LC būve” par kopējo summu 1 029 388.66 LVL (bez PVN).
2013. gada 28. maijā tika noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu B korpusā ar SIA „Būves un būvsistēmas” par kopējo summu Ls 4 770.00 bez PVN.

10.10.2013
2013.gadā septembrī tika uzsākti slimnīcas B korpusa rekonstrukcijas darbi.
Rekonstruējamās nodaļas:

  • Bērnu nodaļa,
  • Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa,
  • Reanimācijas nodaļa,
  • Traumatoloģijas-ortopēdijas nodaļa,
  • Terapijas nodaļa,
  • Ķirurģijas nodaļa.

Kopējā platība: – ap 2 800 m2

 10.01.2014
Uz 31.12.2013 slimnīcas B korpusa lielākajā daļā īstenoti būvdarbi. Līdz ar to, rekonstrukcijas darbi varētu tikt pabeigti pirms termiņa, 2014 gada pirmajā ceturksnī.

13.03.2014
14.02.2014 tika parakstīts pieņemšana-nodošanas akts starp “LC Būve” un SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” par līgumā paredzēto būvdarbu izpildi objektā atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!