Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Elektromehāniskais ķirurģisko ierīču komplekts

Home / Iepirkumi / Elektromehāniskais ķirurģisko ierīču komplekts
Procedūras uzsākšanas datums  27.11.2014
Līguma priekšmets  Elektromehānisko ķirurģisko ierīču komplekta iegāde (iepirkuma procedūra 8.2 panta kārtībā)
Iepirkuma identifikācijas numurs  JPS 2014/17
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  līdz 2014.gada 8.decembrim, plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums  SIA “B.Braun Medical”, reģ.nr.40003277955
Līgumcena EUR (bez PVN)  EUR 14834,00
Noslēgtais līgums PDF versijā  Līgums
Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma kontaktpersona  par nolikumu – Skaidrīte Romanova, tālrunis: 63030168, fakss: 63030100, e-pasts: jelgslim.ekon@apollo.lv
 par tehnisko specifikāciju – A.Sņegovs, tālrunis: 63030104, e-pasts: jelgslim.inzenieris@apollo.lv
Click to listen highlighted text!