Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Degvielas iegāde

Home / Iepirkumi / Degvielas iegāde
Procedūras uzsākšanas datums  20.01.2015
Līguma priekšmets  Degvielas iegāde SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs  JPS 2015/4
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  līdz 2015.gada 03.februārim, plkst. 10.00
Piegādātāja nosaukums  SIA “Astarte-Nafta”, reģ.nr.40003276964
Līgumcena EUR (bez PVN)  EUR 11888.80
Noslēgtais līgums PDF versijā  Līgums
Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma kontaktpersona

 Iepirkuma komisijas sekretāre, Skaidrīte Romanova, e-pasts jelgslim.ekon@apollo.lv tālr.: 63030168,

 inženieris Andrejs Sņegovs, e-pasts: jelgslim.inzenieris@apollo.lv , tālr. 63030104

Click to listen highlighted text!