Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Datortomogrāfijas iekārtas spuldzes nomaiņa

Home / Iepirkumi / Datortomogrāfijas iekārtas spuldzes nomaiņa
Procedūra  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas kārtību
Procedūras uzsākšanas datums  23.05.2017
Līguma priekšmets  Datortomogrāfijas iekārtas spuldzes nomaiņa
Iepirkuma identifikācijas numurs  JPS 2017/8SP
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  līdz 2017.gada 24.maijam, plkst. 14.00
Piegādātāja nosaukums  Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle, reģ.nr.40103599415
Līgumcena EUR (bez PVN)  60,000.00
Iepirkuma dokumentācija  ziņojums
Iepirkuma kontaktpersona  Finanšu direktore N.Reinholde, e-pasts:natalija.reinholde@jpslimnica.lv; tālr.: 63030168
Click to listen highlighted text!