Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.
Aicina kolektīvā neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā VIRSĀRSTU

Aicina kolektīvā neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā VIRSĀRSTU

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Reģ. Nr. 41703007038

Aicina kolektīvā

Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā

VIRSĀRSTU

 

Ja Tev ir:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds)
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • sertifikāts kādā no pamatspecialitātēm
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus
 • spēja vadīt un attīstīt nodaļas komandu
 • pārzināt informācijas sistēmas, piemēram, Ārsta birojs, Outlook, Datamed u.c.
 • Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu

Tavi galvenie darba pienākumi būs:

 • plānot, organizēt un vadīt Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļas darbu
 • efektīvi vadīt un attīstīt nodaļas darbinieku darbu un procesus
 • organizēt personāla piesaisti nodaļas vajadzībām, nodrošināt rezidentu un praktikantu apmācības procesa uzraudzību
 • nodrošināt dežūrārstu piesaisti darbam Slimnīcas Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā
 • organizēt un optimāli uzturēt nodaļas tehnisko nodrošinājumu
 • iespēju robežās veicināt jauno medicīnas tehnoloģiju un ārstēšanas metožu ieviešanu nodaļā
 • nodrošināt racionālu medikamentu un ārstēšanas līdzekļu apriti nodaļā
 • nodrošināt pacientu optimālu izmeklēšanu, sniegt profesionālu medicīnisko palīdzību un aizpildīt medicīnisko dokumentāciju

Tavi ieguvumi būs:

 • patstāvīgs darba līgums ar atalgojumu, atbilstoši pieredzei, sākot no 2629.00 EUR (bruto)
 • strādājot papildus kā dežūrārstam Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā, veicot ambulatoro darbu, atlīdzība vidēji 4500.00 EUR (bruto), sociālās garantijas, apmaksātas virsstundas un prēmijas īpašos gadījumos
 • atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā piemaksa no 1% līdz 5%
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas atbilstoši profesijai, saglabājot darba samaksu
 • pilnu darba laiku no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00
 • darba vietu: Brīvības bulvāris 6, Jelgava
 • dotāciju siltām pusdienām
 • patīkamu, sakārtotu darba vidi, modernas telpas, darbu ar mūsdienīgām medicīnas tehnoloģijām
 • draudzīgu, atsaucīgu kolektīvu ar kopīgām tradīcijām un kultūras pasākumiem
 • jaunajiem kolēģiem, kuri uzsāk slimnīcā patstāvīgu darbu var tikt izmaksāta ikmēneša kompensācija 250,- EUR apmērā par dzīvojamo telpu īri Jelgavā vai novadā
 • prioritāte bērniem iegūt vietu Jelgavas bērnudārzā
 • pasākumi, kas veicina veselīgu darba vidi (t.sk. visā slimnīcā ir pieejams dzeramais ūdens, tējas, augļi)
 • apmaksāts abonements veselības un fitnesa centrā “FITLAND”

Gaidām Tavu:

 1. CV;
 2. Izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas. 

Visus norādītos dokumentus, lūdzams iesniegt elektroniski Slimnīcas Personāla daļai, sūtot uz e-pastu: [email protected] vai iesniedzot personīgi Personāla daļai, Brīvības bulvāris 6, Jelgava.

Tālrunis papildus informācijai +371 63030110.

Datu drošība

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk –VDAR) 13.pantu, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” informē, ka:

 1. piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai;

personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, kontaktinformācija: Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002; elektroniskā pasta adrese: [email protected].
Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Click to listen highlighted text!