Jelgavas pilsētas slimnīca

Mūsdienas

8SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca" ir viena no reģionālajām daudzprofilu slimnīcām. Slimnīcā ir uzņemšanas un neatliekamās palīdzības nodaļa, septiņas stacionārās nodaļas - neiroloģijas, bērnu, dzemdību-ginekoloģijas, ITA, iekšķīgo slimību, traumatoloģijas, ķirurģijas ar uroloģijas un LOR gultām, operāciju bloks (3 zāles), diagnostikas daļa, kuras sastāvā ir gan mūsdienīgi aprīkots endoskopijas kabinets, gan arī staru diagnostikas nodaļa un funkcionālās diagnostikas kabinets.

Slimnīcai ir sava sertificēta asins sagatavošanas nodaļa ar sertificētu imūnhematoloģijas laboratoriju, sava sertificēta patoloģijas nodaļa ar sertificētu histoloģijas laboratoriju. Slimnīcā diennakts režīmā strādā Centra laboratorijas filiāle, kur tiek veiktas klīniskās, bioķīmiskās un bakterioloģiskās analīzes.

Ar modernu aparatūru ir aprīkota fizikālās terapijas nodaļa. Slimnīcas ambulatorajā daļā konsultācijas sniedz kvalificēti stacionāro nodaļu speciālisti. Slimnīcai ir sava aptieka.

Slimnīcā strādā:

  • 53 ārsti un provizors. 
  • 149 vidējā medicīniskā personāla darbinieki - medicīnas māsas, vecmātes, laboranti;
  • 119 darbinieki pilda jaunākā medicīniskā personāla darbu, no tiem 34 māsu palīgi;
  • Saimnieciskā darbā tiek nodarbināti 71 cilvēks.

2000. gadā slimnīca ir sertificēta pēc „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras" slēdziena, novērtēta un atzīta par atbilstošu MK 1998.gada 2.jūnija noteikumiem Nr. 208 „ Obligātās prasības slimnīcām". Vienlaikus tiek sertificēta arī slimnīcas ambulatorā daļa un zobārstniecības kabinets, kas 2002. gadā jau ir resertificēti atbilstoši MK 2002. gada 19. februāra noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām", bet stacionāra daļā resertifikācija nokārtota 2004.gadā.

Patlaban slimnīcā ir 283 gultasvietas. Gadā Jelgavas pilsētas slimnīcā ārstējas vairāk nekā 13.000 pacientu. Vidējais ārstēšanās ilgums atbilst valstī pieņemtajam. 2012.gadā vidēji pacients slimnīcā ir ārstējies 5.74 gultu dienas.

Dzemdību nodaļā vērojama patīkama tendence - dzemdību skaita pieaugums. 2012.gadā tika pieņemtas 920 dzemdības.

Izmantojiet Jelgavas pilsētas slimnīcas pakalpojumus un jūs pārliecināsities, ka mums patiesi rūp jūsu veselības stāvoklis. Spējam nodrošināt palīdzību dažādas sarežģītības gadījumos, jo mūsu komandu veido zinoši, pieredzes bagāti speciālisti un viņu rīcībā ir mūsdienīgas diagnostikas un ārstniecības iekārtas.

 

Sazināšanās

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"
Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

E-pasts: jelgslim@apollo.lv
Fakss: 63030100

Reģistratūra (Speciālisti)

karte2

Informācija par medicīnisko datu saņemšanu

info

Informācija donoriem

Dzemdību nodaļa

dzemd1

Personām ar īpašām vajadzībām

personām ar īpašām vajadzībām

Vides pieejamība ir pilnībā nodrošināta